Tian Stephansen

Normkritisk terapi

Normkritisk terapi kan gavne dig der oplever at andres forventninger til dig fylder meget. Måske du gerne vil kaste dem af dig.

Jeg ser det som min opgave at have øje på, hvordan kultur og samfund kan pege os alle i specifikke retninger. Vi mennesker er sociale væsner og vil gerne passe ind i flokken, og dette kan føre til, at vi stopper med at vægte vores egen mening og følelser højt. Måske til grænsen, hvor vi ikke kan mærke og genkende os selv. 

Normkritisk terapi handler om, at jeg tjekker ind med din forståelse af dig og om du ønsker at ændre den forståelse til din bedring. Dette princip gælder uanset om du allerede er afklaret med hvem du er eller vil være, eller om du først er begyndt at stille dette spørgsmål nu.

normkritisk terapi

Normer er ifl. den store danske ordbog, “forventninger til og retningslinjer eller standarder for adfærd.”

Er terapi noget for dig?

Terapi er en finurlig størrelse. Resultaterne er måske først til at mærke når man kommer fra den 4., 5. eller måske 10. samtale. Forskningen peger på, at blot det at række ud efter hjælp faktisk udgør en stor del af bedringen i starten af et forløb. Desuden er relationen mellem klienten og terapeuten også en væsentlig faktor for processen. Derfor er det også betydningsfuldt at tale om relationen i terapien. 

En psykolog er en samtalepartner, hvis opgave er at forstå, støtte og udfordre. Samtidig er det en mulighed for at blive set af et medmenneske. Terapi bliver på denne måde en øvebane til at skabe sunde relationer – særligt til os selv. 

Det er meget normalt at man kan brænde inde med ønsket om at starte i terapi, men ikke vide hvor man skal starte. Dette kan terapeuten hjælpe med at stille skarpt på. Kort sagt, oplever du at have lyst til eller behov for terapi, så er det nok det rette skridt for dig.

normkritisk terapi