Tian Stephansen

Uddannelse

Cand. Psych., Aarhus Universitet

Juni 2019

Jeg særskilte mig på uddannelsen med følgende fag:

 • Den Bæredygtige Organisation: Miljø, Mennesker og Økonomi. Faget formidlede vigtigheden af og fordelene ved bæredygtighed på de 3 nævnte parametre, og hvilke redskaber særligt psykologer kan tage i brug. Selv havde jeg fokus på inklusion af LGBT+ personer på arbejdspladsen.

 • Re-humaniserende Organisationer. Faget omhandlede hvordan organisationer kan rammesættes, så man fremmer trivsel og ikke reducerer medarbejderen til en mekanisk funktion der hindrer trivsel.

 • Psykologen som Adfærdsdesigner. Her fordybede jeg mig i hvordan adfærdspsykologiske redskaber som ‘nudging’ kan bruges til at præge adfærd, så folk bl.a. kunne træffe sundere livsstilsvalg.

 • Digital Living: Identities and Complexities. Faget omhandlede hvordan mennesker skaber identitet og navigerer i den teknologiske verden. Jeg var bl.a. optaget af gruppepsykologi på nettet.

Erhvervserfaring

Gæsteunderviser i "Normer & Normkritik" samt "Køn & Seksualitet"

Højskoler og videregående uddannelser
Nov 2019 – d.d.

Jeg underviser i hvordan man i mødet med mennesker bør forholde sig kritisk til normer. Formatet for undervisningen skræddersyes til den enkelte uddannelse, men generelt i min undervisning prioriterer jeg altid:

 • Kreative, relaterbare og jordnære eksempler på teorien.
 • Konkret casearbejde, der rusker op i de studerende.
 • Kritisk forholden sig til viden.
 • Plenum-debatter.
 • Lydhør undervisning, hvor man kan føle sig hørt.

Steder jeg har undervist:

 • Pædagogstudiet på VIA University College (Aarhus).
 • Uldum Højskole.Oplæg på folkeskoler i Aarhus Kommune og Midtjylland.
Støttelærer

Rådgivnings- og Støttecentret (Aarhus Universitet)
Sep. 2019 – d.d.

Som støttelærer har jeg faglige mentorforløb for psykologistuderende med mentale lidelser og kognitiv funktionsnedsættelse. Opgaverne spænder vidt:

 • Samarbejde med den studerende om fx skriftlig struktur i akademiske opgaver, samt organisering af studievaner og praktiske opgaver.
 • Rådgivning vha. egen erfaring som tidligere psykologistuderende.
 • Sparringspartner til den studerendes unikke ambitionsniveau, forventninger og faglige interesse som kommende psykolog.
Psykolog & Underviser

Fundamentet (Aarhus)
Aug. 2018 – Dec. 2018

Fundamentet arbejder alsidigt med udsatte og sårbare borgere. Mine erfaringer som praktikant var forskelligartede og bestod bl.a. af:

 • Individuelt terapiforløb. Her blev jeg også introduceret for tilgangen Feedback Informed Treatment (FIT).
 • Selvstændig konceptudvikling, planlægning og facilitering af psykoedukativ gruppeundervisning ved navn “Læringsrummet”. Dette inkluderede emner som fx “Relationers betydning” og “Mentalisering.”
 • Relationelt arbejde, samvær og aktiviteter med borgerne i hverdagen.
Underviser i normer og normkritik

Normstormerne (Aarhus)
Sep. 2017 – d.d.

Normstormerne som forening beskæftiger sig bl.a. med normkritisk undervisning til folkeskolens udskolingstrin i Aarhus og København. Som frivillig har jeg gennemgået jeg et grundigt kursus i normer, normkritik, samt didaktisk metode. Derefter var min hovedopgave:

 • Planlægning og udførelse af undervisning om normer og normkritik – særligt med fokus på køn og seksualitet i det danske samfund.

Kompetencer

Gruppeundervisning og psykoedukation. Hos Fundamentet har jeg selv-stændigt varetaget under-visningsforløb med udsatte voksne, med fokus på relevante, psykologiske temaer.

Individuel samtale. Jeg har selvstændigt varetaget terapi-forløb og har fra min praktik erfaring med støttende samtaler af forskellig art. Jeg har desuden gennemført terapi med en engelsktalende klient.

Helhedsorienteret analyse. Jeg er orienteret i flere tilgange og går gerne alsidigt til værks. For mig at se styrker flere perspektiver et løsningsforslag.

Interesser

Social bæredygtighed. Jeg er meget optaget af hvordan vi skaber de mest optimale rammer for motivation, inklusion og i sidste ende trivsel – både i os selv og mellem hinanden.

Normkritik. Alle kommer fra forskellige baggrunde, og nogle af os adskiller sig mere fra normen end andre. Jeg finder det vigtigt at have for øje, hvornår nogen bliver presset ned i en kasse, samt turde stille spørgsmål til kassen selv.

Formidling. Jeg nyder at skabe et tryggere rum for læring. Det er vigtigt at nå andre på deres præ-misser, for at ny viden kan ind-finde sig, men også så ny viden kan genereres i fællesskab.

Nærvær. Man har det bedst når man føler sig lyttet til. Aktiv lytning fører ofte til, at vi bliver trygge nok til at dele flere tanker og perspektiver. Dette er uvur-derligt for at gøre samarbejde meningsfuldt, men også så nye idéer kan spire.