Tian Stephansen

Uddannelse

ISTDP core-kursus hos Brian Kok (Kolding)

Jan 2020 – Dec 2023

Efter min afsluttede kandidat-uddannelse på Aarhus universitet, gav jeg mig i kast med at specialisere mig inden for ISTDP (intensive short-term dynamic psychotherapy). Dette kursus indbefatter live-supervision med video-materiale sammen med andre kursister (psykologer) og en specialiseret kvalitetssikring af mit arbejde som terapeut. 

Kursus i sexologi hos Rikke Pristed og Nina Schrøder (Køge)
Jun 2020


Dette kursus var en introduktion til basal sexologi ud fra et klinisk, psykologisk perspektiv. Det indbefattede information om biologisk og medicins betydning for vores sexologi, samt case-arbejde, hvor vi kursister skulle diagnosticere problemstillingen hos klienter. 

Erhvervserfaring

Privatpraktiserende psykolog

Jan 2020

Jeg har egen praksis med fokus på LGBT+, identitet og minoriteter. Jeg tilbyder:

 • Terapiforløb.
 • Supervision.
 • Undervisning i normkritik, køn og seksualitet.

Vært, tilrettelægger og redaktør på "Kassetanker"-Podcast

Mar 2020 – d.d.

“Kassetanker” er en podcast om normkritik, hvor jeg taler med gæster om normer der rører sig i vores liv og i verden, såvel som hvordan vi kan udfordre dem. Emner har bl.a. inkluderet aktivisme, karriere og non-binære kønsidentiteter.

Podcasten kan findes hvor du end hører podcasts. Du kan også følge linket her: https://tianstephansen.dk/kassetanker/Supervisor & Gruppeleder hos TRANSIT

2020 – d.d.

I TRANSIT startede jeg som gruppeleder, hvor min hovedopgave var at skabe et trygt rum for unge transpersoner, over 8 mødegange. Senere fik jeg min nuværende stilling som supervisor for andre gruppeledere.Underviser i "Normer & Normkritik" samt "Køn og Seksualitet"

Nov 2019 – d.d.

Jeg underviser i hvordan man i mødt med mennesker bør forholde sig kritisk til normer – dette uanset branche, institution og alderstrin. Derfor har jeg også undervist mange steder og i mange henseender. Formater for undervisningen skræddersyes til den enkelte uddannelse, virksomhed, institution osv., men generelt i min undervisning prioriterer jeg altid:

 • Relaterbare og jordnære eksempler på teorien.
 • Konkret casearbejde.
 • Kritisk forholden sig til viden – også normkritikken.
 • Plenum-debatter.
 • Lydhør undervisning, hvor man føler sig mødt med tillid.

Steder jeg har undervist indbefatter:

 • Aarhus Universitet – psykologi-studiet.
 • Sommerkursus – psykologi-studiet.
 • Højskoler.
 • VIA University College – pædagog-uddannelsen.
 • Oplæg for folkeskole-elever.

Kompetencer

Gruppeundervisning og psykoedukation. Hos Fundamentet har jeg selv-stændigt varetaget under-visningsforløb med udsatte voksne, med fokus på relevante, psykologiske temaer.

Individuel samtale. Jeg har selvstændigt varetaget terapi-forløb og har fra min praktik erfaring med støttende samtaler af forskellig art. Jeg har desuden gennemført terapi med en engelsktalende klient.

Helhedsorienteret analyse. Jeg er orienteret i flere tilgange og går gerne alsidigt til værks. For mig at se styrker flere perspektiver et løsningsforslag.

Interesser

Social bæredygtighed. Jeg er meget optaget af hvordan vi skaber de mest optimale rammer for motivation, inklusion og i sidste ende trivsel – både i os selv og mellem hinanden.

Normkritik. Alle kommer fra forskellige baggrunde, og nogle af os adskiller sig mere fra normen end andre. Jeg finder det vigtigt at have for øje, hvornår nogen bliver presset ned i en kasse, samt turde stille spørgsmål til kassen selv.

Formidling. Jeg nyder at skabe et tryggere rum for læring. Det er vigtigt at nå andre på deres præ-misser, for at ny viden kan ind-finde sig, men også så ny viden kan genereres i fællesskab.

Nærvær. Man har det bedst når man føler sig lyttet til. Aktiv lytning fører ofte til, at vi bliver trygge nok til at dele flere tanker og perspektiver. Dette er uvur-derligt for at gøre samarbejde meningsfuldt, men også så nye idéer kan spire.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,klmælk luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.